Generalát, Rím

Dôležité

 

V dňoch 29. 12. 2010 – 1. 1. 2011 sme sa duchovnou obnovou, ktorú viedol o. Peter Sabol, pripravovali na obnovu sľubov a sviatok nášho zakladateľa sv. Bazila Veľkého. V príhovore nám o. Peter ponúkol nádherné myšlienky z homílií sv. Bernarda z Clairvaux na knihu Pieseň piesní.

Okrem toho sme boli povzbudzované Božím slovom otvárať sa „novosti života“.

V deň obnovenia našich sľubov sme boli pozvané upriamiť pozornosť viac na Božie prísľuby dávané nám než na tie naše dané Pánovi.

Skrze fotografie môžete aj Vy zakúsiť duchovnú silu Krista, ktorú sme počas duchovnej obnovy aj obnovy rehoľných sľubov prežívali.

 

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky