Generalát, Rím

Dôležité

 

Počas vianočných dní a tiež na prahu nového roka 2011 nás svojou návštevou, spojenou s nádhernými koledami a vinšmi, nesmierne potešili koledníci každej generácie. Sme veľmi povzbudené a vďačné za ich svedectvo i ochotu podeliť sa o radosť, aká prebýva v ich srdciach z najvzácnejšieho Daru – Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Nech práve On je odmenou všetkým tým, ktorí sa dávajú s láskou, nezištne...


 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky