Generalát, Rím

Dôležité

 

3. 5. 2017: Púť sestier do mesta Máriapócs – aj s fotogalériou

3. 5. 2017: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 – aj s modlitbou na stiahnutie

4. 4. 2017: Aký je môj Boh – pôstne pookriatie pre dievčatá – aj s fotogalériou

21. 3. 2017: Duchovná obnova pre ženy Pánom milovaná – aj s fotogalériou

26. 2. 2017: Doplnená fotogaléria zo sánkovačky v Zamutove

6. 2. 2017: Stretnutie zasvätených v bratislavskej eparchii s vladykom Petrom – aj s fotogalériou

4. 2. 2017: Stretnutie zasvätených s vladykom Milanom – aj vo fotogalérii

3. 2. 2017: Odpustová slávnosť – sviatok Troch svätých svätiteľov (2017)  – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Stretnutie našich sestier v deň sviatku nášho zakladateľa – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Príprava žiakov na vianočnú burzu v našom kláštore – aj vo fotogalérii

3. 1. 2017: Mladí ikonopisci a koledovanie Dobrej noviny aj vo fotogalériách

21. 12. 2016: Ako ožil príbeh z Tammiru – aj s fotogalériou

7. 12. 2016: Poznáme nové vedenie našej viceprovincie – aj vo fotogalérii

30. 11. 2016: Predvečer otvorenia V. viceprovinciálnej kapituly

21. 11. 2016: Podujatie Noc s Bibliou v Trebišove aj s fotogalériou

2. 10. 2016: Stretnutie Rady vyšších predstavených v Chorvátsku aj s fotogalériou

28. 9. 2016: Stretnutie s Myrnou Nazzour aj v našej komunite a púť za Matkou Máriou do Maďarska aj vo fotogalérii

19. 9. 2016: Koniec leta v našej komunite v článkoch aj s fotogalériami

13. 7. 2016: Fotogaléria z pobytu našich sestier v USA

1. 5. 2016: Relaxačno-pracovné stretnutie v sečovskej komunite aj s fotogalériou

13. 2. 2016: Stretnutie zasvätených v Michalovciach aj s fotogalériou

16. 10. 2015: Personálne zmeny v komunitách - Trebišov, Vranov nad Topľou, Sečovce

24. 9. 2015: Pozvánka na víkendovku s rehoľníkmi - Slobodné srdce 2015

24. 9. 2015: Národné stretnutie mládeže a Púť mladých aj s fotogalériami

19. 7. 2015: Oslava sviatku sv. Makríny aj s fotogalériou

19. 7. 2015: Doplnená fotogaléria zo sladkej brigády v USA

13. 5. 2015: Turistický deň zasvätených 2015 aj vo fotogalérii

8. 5. 2015: Biblická olympiáda 2015 aj s fotogalériou

5. 5. 2015: Stretnutie viceprovincie aj s fotogalériou

16. 3. 2015: Byť s Ježišom - duchovná obnova pre dievčatá aj s fotogalériou

5. 2. 2015: Eparchálne stretnutie zasvätených v Bratislave aj s fotogalériou

1. 2. 2015: Odpustová slávnosť Troch Svätiteľov aj s fotogalériou

13. 11. 2014: Parte sr. Makríny Fečovej  a nekrológ

4. 11. 2014: Parte sr. Jozafáty Hamorskej a nekrológ

30. 7. 2014: Doplnené nové fotografie z oslavy sviatku sv. Makríny - fotogaléria

27. 7. 2014: Oslava sviatku sv. Makríny a oslava jubilea sr. Petry - článok aj s fotogaléria

14. 7. 2014: Viceprovinciálny dom poctila svojou návštevou J. Em. kardinál J. Tomko - článok aj s fotogalériou

14. 7. 2014: Biblická súťaž a Biblická olympiáda - článok aj s fotogalériou

14. 7. 2014: Púť po stopách sv. Jána Pavla II. - článok aj s fotogalériou

2. 8. 2013: Fotogaléria z túry Ďumbier - Chopok

9. - 22. 7. 2013: Dopĺňané články o priebehu X. generálnej kapituly v Ríme aj s fotogalériami z jednotlivých dní

8. 7. 2013: Otvorenie X. generálnej kapituly

10. 3. 2013: Informácie o vyhlásení X. Generálnej kapituly, jej cieľoch a komentár k logu podujatia

6. 3. 2013: Oslava životného jubilea sr. Rozálie - aj s fotogalériou

2. 1. 2013: Oslava sviatku sv. Bazila Veľkého - aj s fotogalériou

19. 7. 2012: Oslávili sme sviatok sv. Makríny - aj s fotogalériou

19. 7. 2012: Fotogaléria z duchovno-relaxačného pobytu z Vranova nad Topľou v Sečovciach

15. 5. 2012: Duchovná príprava vo Sv. Duchu aj s fotogalériou

6. 5. 2012: Prvomájová púť aj s fotogalériou

6. 5. 2012: Fotogaléria z Biblickej olympiády 2012

25. 3. 2012: Duchovná obnova v Sečovciach (23. - 25. 3. 2012) vo fotogalérii

8. 3. 2012: Počas prázdnin pôstne s Ježišom v Juskovej Voli

8. 3. 2012: Fotogalérie z vianočnej akadémie a rozlúčky s fašiangami vo Vranove nad Topľou

18. 2. 2012: Ako sme sa vybrali s Kleopasom do Emauz

9. 1. 2012: Ako pre olympiádu aj nasnežilo s fotogalériou

8. 1. 2012: Bohozjavenie nášho Pána a posvätenie kláštora aj s fotogalériou

27. 12. 2011: Radostná zvesť nesená koledníkmi vo fotogalérii

22. 12. 2011: Ako sa koledníci pripravovali na Dobrú novinu aj s fotogalériou

13. 12. 2011: Duchovná obnova pre ženy s fotogalériou

3. 12. 2011: Oslava 90. narodenín sr. Jozafáty vo fotogalérii

2. 12. 2011: Posledný. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

1. 12. 2011: 3. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

30. 11. 2011: 2. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

29. 11. 2011: 1. deň IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

28. 11. 2011: Otvorenie IV. viceprovinciálnej kapituly s fotogalériou

17. 10. 2011: Púť do Mariapocs s fotogalériou

2. 9. 2011: Moje putovanie na SDM v Madride

2. 9. 2011: Príhovor Benedikta XVI. mladým rehoľníčkam na SDM

2. 9. 2011: Fotogaléria zo SDM 2011

8. 8. 2011: Naše sestry v Uniontown (fotogaléria)

20. 7. 2011: Oslávili sme sviatok sv. Makríny s fotogalériou

1. 5. 2011: Púť našej viceprovincie aj s fotogalériou

22. 4. 2011: Slovo k Svätej Pasche

6. 3. 2011: Generálna vizitácia aj vo fotogalérii

18. 2. 2011:  Fotoalbum Pookriatie...

9.2. 2011: Fotoalbum Púť...

31. 1. 2011: Článok Koledníci zo Sečoviec a Vranova

31. 1. 2011: Fotoalbumy

Koledníci zo Sečoviec a Vranova nad Topľou

Duchovná obnova seniorov

V jeden požehnaný slnečný deň

9. 1. 2011: Fotoalbum Turistika litmanovskými chodníčkami, leto 2010

7. 1. 2011: Fotoalbumy

Roždestvo v Trebišove, 2010.

Oddychové odpoludnie v trebišovskej komunite.

Zátišia kláštornej záhrady.

5. 1. 2011: Článok Obnova sľubov a sviatok sv. Bazila

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky