Generalát, Rím

Dôležité

 

Každoročne sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku našej zakladateľky sv. Makriny. Aj tento rok prišli sestry už deň pred samotným sviatkom, aby počas duchovnej obnovy osviežili svoje srdcia a občerstvili duše v horúčave každodenných povinností, duchovných zápasov a pookriali v spoločenstve spolusestier.

Slová o. Polykarpa Jacoša OSBM počas prednášok duchovnej obnovy povzbudzovali k vzájomnej spolupráci a vytváraniu spoločenstva, ktoré nie sú možné bez prvotnej osobnej spolupráce každej sestry s Pánom. Ani v tejto spolupráci nesmieme zabúdať na lásku k Pánovi, ktorá rastie cez lepšie poznanie a zamilovanie si jeho slova tak, ako to bolo u našich zakladateľov sv. Makríny a jej brata sv. Bazila.
Deň sv. Makriny sa niesol v duchu oslavy a ďakovania Pánovi spolu s našimi otcami baziliánmi z Trebišova pri sv. liturgii, modlitbe molebena k sv. Makríne i Korunky Božieho milosrdenstva, po ktorej nám o. Polykarp udelil požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

 

 

A bol ešte jeden dôvod na vďakyvzdávanie - naša sr. Petra Nováková OSBM sa dožíva v týchto dňoch krásnych 80. rokov svojho života. Sme vďačné Pánovi za tento jeho dar pre nás - sestru Petru - a vyprosujeme jej potrebné milosti a Božie požehnanie do ďalších rokov jej života.

 

--> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky