Generalát, Rím

Dôležité

 

 

Sr. Makrína Mária Fečová sa narodila 13. marca 1930 v Radvanovciach. Ľudovú školu navštevovala v Haniske pri Prešove. Po skončení ľudovej školy zostala doma a pomáhala v domácnosti. Jej túžbou bolo stať sa rehoľníčkou, a tak 1. novembra 1947 vstúpila do Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. Jej rehoľná formácia – noviciát sa konal už v ťažkých podmienkach, lebo sa začalo prenasledovanie Cirkvi. Preto bola preložená na krátky čas do Stropkova, kde pracovala v sirotinci. Potom sa vrátila naspäť do Prešova, kde narýchlo prijala obliečku do rehoľného rúcha z rúk bl. biskupa mučeníka Petra Pavla Gojdiča OSBM.
Komunistickým režim ju spolu s ďalšími sestrami prinútil opustiť kláštor na Francisciho ulici. Do biskupskej rezidencie ich prijal bl. biskup P. P. Gojdič, ale nepobudli tam dlho, lebo v marci 1950 museli všetci biskupstvo opustiť. Sestry boli vyvezené na západné Slovensko, kde sa ich ujali sestry vincentky. Sestra Makrína bývala v Bôriku pri Nitre, kde dostali len jednu izbu, v akej pre nedostatok miesta spávali aj na zemi. Po 5 mesiacoch ju previezli do Belušských Slatín a potom do Ladiec a Hronského Beňadika.


Po nejakom čase bola sr. Makrína premiestnená s ostatnými spolusestrami do Domu dôchodcov v Kovarciach. Tam v roku 1956 zložila tajne večné sľuby. Z Kovariec bola preložená do sústreďovacieho Charitného domu pre rehoľné osoby v Báči. Z Báča odchádza do Charitného domu v Kostolnej pri Trenčíne, kde boli sústredené sestry z rôznych reholi. Z Kostolnej odchádza na Moravu do Svitav, kde pracuje v ústave pre mentálne postihnuté ženy ako pracovníčka v záhrade.
Po páde totalitného režimu sa sr. Makrína vrátila v roku 1991 aj s ostatnými sestrami na rodné Slovensko. Zo Sečoviec bola v roku 1993 preložená do Levoče, kde sestry začali svoju misiu v školskej a farskej katechéze, slúžili v chráme a šili kňazské rúcha. V tejto komunite sestier obetavo pracovala v domácnosti, v chráme, v záhrade a svojím apoštolátom modlitby medzi veriacimi.
Z Levoče sa spolu so sestrami vrátila do Sečoviec v roku 2006. V sečovskej komunite pomáhala s láskou a obetavosťou pri domácich prácach, v záhrade a všade, kde bola potreba pomôcť. Sr. Makrína bola plná ducha vrúcnej modlitby, zbožnosti, obetavosti, skromnosti, pracovitosti a ochoty pomôcť spolusestrám. Za všetko prejavovala svoju vďačnosť.

Po krátkej a ťažkej chorobe odovzdala svoju dušu svojmu nebeskému Otcovi dňa 11. novembra 2014.

Večná jej pamiatka!

 

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky