Generalát, Rím

Dôležité

 

4. februára 2015 sa na eparchiálnom úrade v Bratislave uskutočnilo stretnutie rehoľníkov s vladykom Petrom Rusnákom. Stretnutie začalo prednáškou a meditáciou o rozlišovaní, nasledovala modlitba šiestej hodinky a obed. Po obedňajšej prestávke sme pokračovali prednáškou s názvom Vy ste Kristov list, krátkou reflexiou a modlitbou večierne. Program sme ukončili slávnostnou sv. liturgiou, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Po sv. liturgii sme sa zišli spolu s veriacimi na agapé.


V bratislavskej eparchii je 6 rehoľníkov. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, pôsobiace v Trenčíne, my, sestry baziliánky, a o. Martin Pavúk MSC, ktorý je členom rehole Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ktorý zároveň pôsobí ako správca farnosti v Nitre.
Bohu vďaka za tento požehnaný čas, počas ktorého sme sa mohli vzájomne povzbudiť a načerpať milostí do ďalších dní.

 

Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky