Generalát, Rím

Dôležité

 

Patrónkou trebišovského kláštora je sv. Makrína, a preto odpustová slávnosť v roku zasväteného života bola spojená s možnosťou získania plnomocných odpustkov. Tohtoročný sviatok sv. Makríny sme oslávili spolu s komunitou veriacich z Trebišova a Sečoviec. Svätú liturgiu celebroval trebišovský protopresbyter o. Dušan Seman, koncelebrovali sečovský protopresbyter o. Miroslav Pohár a ďalší kňazi trebišovskej farnosti.

V homílii nás o. Miroslav povzbudil a pripomenul nám, že Božie slovo nás pozýva k sebe neustále a je len na nás, či sa chceme pohnúť ďalej, alebo sme úplne spokojní so spôsobom svojho života. Je dôležité, aby sme nezabúdali klásť si otázku: „Kde som vo svojom živote? Kde som vo svojom vzťahu s Bohom a blížnym?“ O. Miroslav nás tiež povzbudil aj myšlienkou zo života sv. Makríny, ktorá bola taká naplnená Bohom, že vplývala svojím životom na životy druhých a pomáhala im kráčať k Bohu. Po sv. liturgii sme sa spoločne pomodlili na úmysel Svätého otca, zaspievali sme mnoholitstvije a pokračovali sme myrovaním, počas ktorého sme spievali moleben k sv. Matke Makríne. Po slávnosti sme sa spolu s kňazmi a ich rodinami stretli pri sviatočnom obede a spoločnom zdieľaní na kláštornom dvore. Bol to mimoriadne horúci deň, ale napriek tomu sme sa všetci cítili veľmi obdarovaní. Bohu nech je chvála a sláva!

Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky