Generalát, Rím

Dôležité

 

5. septembra 2015 sa na pútnickom mieste v Ľutine konal pod záštitou GMC Bárka v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie už 5. ročník Púte mladých. Program začal v sobotu ráno modlitbou tretej hodinky a katechézou vladyku Milana Lacha SJ, pomocného prešovského biskupa, o prežívaní čistoty srdca z pohľadu východných otcov. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu celebroval vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Po krátkej obedňajšej prestávke pokračoval program workshopmi pripravenými rehoľníkmi Gréckokatolíckej cirkvi. O tretej hodine sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a po nej sme sa vybrali na mariánsku horu, kde pútnický deň zavŕšil koncert skupiny Onezim, počas ktorého mladých k životu v čistote povzbudil o. I. Molčanyi a svedectvo manželov Vojtekovcov z Košíc.

Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky