Generalát, Rím

Dôležité

 

Generálna predstavená zvoláva raz za tri roky Radu vyšších predstavených – provinciálok, viceprovinciálok a predstavených delegatúr z celého sveta. Tento rok sa takéto stretnutie konalo v čase od 15. 9 do 21. 9. 2016 v chorvátskom meste Lovran. Spolu sa stretnutia zúčastnilo 25 vyšších predstavených. Naším dorozumievacím jazykom bola angličtina a ukrajinčina. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámenie sa s podrobnou činnosťou nášho generalátu v Ríme a návrhy na nasledujúcu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2019. Taktiež sme sa vzájomne zdieľali so životom jednotlivých komunít v rôznych krajinách, ako prežívame svoje rehoľné povolanie. Hľadali sme tiež spôsoby spolupráce a vzájomnej pomoci, hlavne v tých krajinách , kde nie sú povolania a staršie sestry potrebujú pomoc od iných provincii majúcich nové povolania. Myslím si, že toto stretnutie bolo obohatením pre všetky účastníčky stretnutia.

sr. Helena


Fotogaléria

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky