Generalát, Rím

Dôležité

 

 

Dňa 4. 2. 2017 sa na fatimskú sobotu v Michalovciach v bazilike minor stretli zasvätení košickej eparchie so svojím vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program stretnutia začal modlitbou posvätného ruženca a treťou hodinkou. Po nej nasledovala prednáška sr. Naukracie Zavackej OSBM, predstavenej našej viceprovincie, o podstate a hodnote zasväteného života a archijerejská sv. liturgia. Vo svojej homílii sa vladyka Milan prihovoril zasväteným a zdôraznil potrebu žiť pravdivo a naplno svoje zasvätenie, ktoré môže byť len tak lákavým svedectvom pre ľudí okolo nás.

Po spoločnom obede pokračovalo stretnutie zasvätených s vladykom Milanom v kláštore otcov redemptoristov. Bol to čas spoločného zdieľania sa zo životov jednotlivých rehoľných spoločenstiev a ich plánov či vízii do budúcnosti. Zaznelo aj svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý krátko predstavil svoj mníšsky spôsob života. Veľkým povzbudením bola pre nás osoba o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, o ktorého viere a svedectve života sme si pozreli film pripravený o. redemptoristami v spolupráci s p. Vladimírom Semanom. Spoločné stretnutie s naším vladykom sme ukončili modlitbou molebenu k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR.

→ Fotogaléria

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky