Generalát, Rím

Dôležité

 

Dňa 1. februára 2017 pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade stretli kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie so svojím vladykom Petrom Rusnákom. Program celodenného stretnutia bol pestrý - popretkávaný modlitbou, prednáškami i osobnými zdieľaniami sa v duchu vytvárania spoločenstva zídených kňazov a rehoľníkov. Celodenné stretnutie vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále Povýšenia svätého Kríža, ktorú koncelebroval vladyka Peter Rusnák s prítomným rehoľným a eparchiálnym klérom, a modlitbou Veľkej večierne s lítiou zo sviatku Stretnutia Pána, po ktorej nasledovalo spoločné agapé.

Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky