Generalát, Rím

Dôležité

 

1. máj - pre jedných deň sviatku, pre iných deň voľna a pre nás, sestry baziliánky, deň oslavy a ďakovania Bohu za jeho neustálu láskavú starostlivosť o nás od nášho počiatku. Ako prejav vďaky za získané milosti aj ako prosbu o požehnanie do ďalších dní nášho rehoľného života vybrali sme sa na púť do mesta Máriapócs, známeho pútnického miesta gréckokatolíkov v Maďarsku.

Spolu s nami putoval so svojou rodinou o. Maroš Rinik, ktorý celebroval slávnostnú svätú liturgiu v miestnej bazilike. Po obede sme sa stretli s našimi sestrami žijúcimi v meste Máriapócs blízko baziliky a duchovne sme sa sa navzájom povzbudili. Pán nám doprial krásny čas - slnečný deň popretkávaný jeho blízkosťou. 

Fotogaléria

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky