Generalát, Rím

Dôležité

 

Od 20. februára do 9. marca 2011 prebieha v našej viceprovincii generálna vizitácia. V rámci nej navštívi každú komunitu viceprovincie generálna predstavená M. Miriam Claire Kowal OSBM.Náplňou jej návštevy je vzájomné spoznávanie sa, povzbudenie sestier v Bohu zasvätenom živote, zdieľanie sa, ako aj informovanie o aktuálnom dianí v celom ráde. Veríme, že aj tieto vzácne spoločné momenty budú pre každú z nás hybnou silou do ďalšej služby.
 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky