Generalát, Rím

Dôležité

 

Napriek horúčave sme sa aj v tomto roku stretli na oslave sviatku našej spoluzakladateľky, sestry a matky - prepodobnej Makríny. Sviatočnému dňu predchádzala duchovná obnova, počas ktorej sme sa pod vedením o. Jaroslava Štelbaského CSsR zamýšľali nad chorobami, aké nás často ochromujú a robia neschopnými prežívať svoj vzťah s Bohom alebo napĺňať ciele spoločenstva. Otec Jaroslav zdôraznil potrebu rozprávať o týchto našich chorobách a odovzdávať ich Bohu. Lebo len on jediný ich vie a môže uzdraviť.

 

Samotný sviatok sv. Makríny sme oslávili spolu s otcami baziliánmi. Otec Polykarp Jacoš OSBM nás pozval zamyslieť sa nad úlohou rehoľníka v dnešnej spoločnosti. Zdôraznil, že rehoľný život nemôže byť chápaný a prežívaný len ako služba, ale predovšetkým ako prorocké znamenie. Povzbudil nás, aby sme boli rehoľníčkami, ktoré budú udržať nažive Boží hlas a povýšia ho nad každý hluk sveta.

Napriek tomu, že spiritualita rehoľného života je v súčasnosti predovšetkým spiritualitou Veľkej soboty, teda veľkej temnoty, zneistenia aj strachu, vyžaruje z nej aj veľká nádej radosti zo Vzkriesenia.

Nech je požehnaný Trojjediný Boh za dar nášho povolania k životu i k spoločenstvu lásky s Ním.

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky