Generalát, Rím

Dôležité

 

Od 9. 12. 2011 do 11. 12. 2011 mali staršie ženy našej farnosti, predovšetkým členky ružencového bratstva, možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy na tému Tajomstvá sv. ruženca.  Duchovnú obnovu viedol p. Andrej Peter Visokai OP z rehole dominikánov v Košiciach, ktorý pôsobí v pastorácii ružencových bratstiev. Požehnaného času modlitby a stíšenia sa sa zúčastnili ženy obidvoch obradov. Mnohé z nich sa podobnej duchovnej obnovy zúčastnili už viackrát, no aj teraz boli vďačné Bohu za milosti, ktorými ich cez počuté slovo i modlitbu napĺňal. Prijali od neho pokoj, novú nádej i radosť do ďalších dní.

---> Fotogaléria

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky