Generalát, Rím

Dôležité

 

V sobotu 17. 12. 2011 zodpovedné osoby za jednotlivé skupinky, zapojené do Dobrej noviny realizovali svoj talent pri pečení medovníkov, ktoré budú rozdávať rodinám pri koledovaní a ohlasovaní Radostnej zvesti.

Po náročnom diele prišla na rad aj únava, no radosť z prípravy sladkých darčekov a zo spoločne prežitého času, ktorý si ešte po skončení pečenia predĺžili pobudnutím v kláštore, bola silnejšia. 
Koledníci našej farnosti sa do ulíc mesta radostne rozbehnú 26. 12. 2011. Boh žehnaj všetkým koledníkom!

 

---> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky