Generalát, Rím

Dôležité

 

V čase od 10. do 12. februára 2012 sme sa „s Kleopasom vybrali do Emauz“ – Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli. Tu nám Boh cez o. Jozefa Maretu a jeho evanjelizačný tím zapaľoval srdcia. On nám odkrýval a lámal Božie slovo a slávil Eucharistiu v spoločenstve mnohých, predovšetkým mladých bratov a sestier. Bolo pre nás veľkým povzbudením, že nádej Cirkvi nevymiera.
Chceme sa s vami, našimi sestrami, podeliť, ako v nás Boh v tomto čase milosti, ako to neraz zdôrazňoval o. Jozef, nanovo oživoval túžbu po ňom.  Ako nás vyzýval k vytrvalosti čítať a počúvať Božie slovo, veriť mu, modliť sa ním, a tak sa ním ako neoddeliteľnou súčasťou nášho života nechať formovať a tvarovať – podľa vzoru nášho sv. otca Bazila Veľkého.
Sme vďačné Bohu a ďakujeme sr. Helene za to, že sme sa mohli zúčastniť  tohto kurzu.

sr. Alfonza OSBM a sr. Pavla OSBM

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky