Generalát, Rím

Dôležité

 

V čase jarných prázdnin od 27. 2. do 1. 3. 2012 prežila sr. Emélia OSBM so skupinkou detí a mladých z Vranova nad Topľou v CVČ Jusková Voľa nádherné chvíle naplnené modlitbou, relaxom a rôznymi duchovnými aktivitami. Podnetnou myšlienkou na stretnutie bolo zamyslenie sa nad Ježišovým a svojím vlastným pôstom. Kiež Božie Slovo posilní a naplní všetkých, ktorí neváhali využiť čas svojho voľna práve na stretnutie sa s Ním.

---> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky