Generalát, Rím

Dôležité

 

V duchu tejto myšlienky sa nieslo v dňoch 11. - 13. mája 2012 víkendové stretnutie mladých dievčat, ktoré skrze Božie Slovo poznávali, kým je pre nich Sv. Duch. V spoločných aktivitách, modlitbe aj meditácii uvažovali nad najväčším darom Sv. Ducha - Láskou. O ňu prosili aj do ďalších dní a situácií svojho života v dôvere, že iba láska dokáže premeniť srdce.
Nech je požehnaný Boh za uplynulý plodný čas v spoločenstve s Ním.

--> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky