Generalát, Rím

Dôležité

 

Ako každoročne 19. júla aj v tomto roku sme sa stretli, takmer celá viceprovincia, aby sme oslávili sviatok Prepodobnej Makríny. Oslave predchádzala jednodňová duchovná obnova pod vedením o. Pavla Tomku CSsR. Samotný sviatok s nami pri eucharistickom aj slávnostnom stole prežil o. Polykarp Jacoš OSBM, ktorý nás povzbudil prežívať každý okamih nášho života s veľkou vďačnosťou a vierou, že sme milované... Povzbudil nás tiež, aby sme sa nebáli kríža a utrpenia, pretože všetko raz bude premenené.

V rámci sviatku sme oslávili aj nádherné 60. jubileum rehoľného života sr. Bazílie Kužmikovej OSBM. K úprimnému prianiu sr. Heleny sa znova pripájame a prajeme jej, aby každý ďalší okamih jej Bohu zasväteného života prežívala v prvotnej láske, s akou začínala svoj intímny život s Ježišom Kristom. Mnohaja i blahaja lita!

 

--> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky