Generalát, Rím

Dôležité

 

Už tradične sa na sklonku roku 2012 stretli všetky členky našej viceprovincie, aby sme sa spolu skrze modlitbu a počúvanie Božieho slova pripravili na oslavu sviatku sv. Bazila Veľkého a obnovu evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti.
Duchovnou obnovou a samotným sviatkom nás sprevádzali o. Pavol Tomko CSsR a o. Milan Lacho SJ. O. Pavol upriamil našu pozornosť na čnosť viery a pozval nás k ustavičnému vnímaniu a objavovaniu milujúcej Prítomnosti v nás i vôkol nás. V intenciách viery sme zotrvali aj počas meditácií o. Milana, ktorý nám priblížil život a skúsenosť sv. apoštola Petra, ktorého Ježiš formoval rovnako ako nás. Počas meditácií odznelo mnoho nádherných a hlbokých pohľadov na skúsenosť povolaného s Volajúcim.
Sviatok sv. Bazila sme oslávili spolu s o. Vladimírom Sedláčkom OSBM, ktorý s nami slávil Najsvätejšiu Eucharistiu. Tento deň bol zároveň bohatý na oslavu životných aj rehoľných jubileí, ktoré sme v radosti i veľkej vďačnosti prežívali s jubilantkami.
Kiež nám prežité dni modlitby i spoločného zdieľania sa budú posilou v našich rozmanitých službách.

 

--> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky