Generalát, Rím

Dôležité

 

"Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko..." - slovami žalmistu začínalo blahoželanie predstavenej viceprovincie sr. Heleny Šimkovej OSBM našej jubilantke sr. Rozálii Vansačovej OSBM, s ktorou sme spoločne pri svätej liturgii ďakovali za jej 60 rokov života. Oslava pokračovala slávnostným obedom v spoločenstve sestier.
A my dodávame: "Chválime Ťa Pane, že si ju utvoril tak zázračne, veď všetky Tvoje diela sú hodné obdivu... Ty skúmaš a poznáš jej srdce, tak skúmaj i všímaj si jej cesty, nech vedú k večnosti."

Na mnohaja i blahaja lita!

--> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky