Sme sestry Rádu svätého Bazila Veľkého. Náš oficiálny názov je Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Sídlime v Sečovciach a naša viceprovincia podlieha správe Generálnej kúrie v Ríme. Sme kontemplatívno-apoštolská rehoľa. Naším najvyšším pravidlom je nasledovanie Krista podľa troch evanjeliových rád – chudoby, čistoty a poslušnosti.

Patríme k najstaršej reholi na svete, ktorá má bohatú takmer 1630-ročnú tradíciu. Našimi zakladateľmi sú sv. Bazil Veľký (329 – 379) a jeho sestra sv. Makrína (328 – 380).

Duchovný základ – nám bol daný našimi zakladateľmi a vnímame ho ako osobitný dar Božej milosti. Predchádzajúce generácie sestier baziliánok nám ukázali cestu, ktorou máme kráčať. Usilujeme sa o charizmu lásky k Bohu a k blížnemu v duchu baziliánskeho hesla: „Na väčšiu slávu Božiu a česť presvätej Bohorodičky.“

Spôsob života – vedieme v spoločenstve sestier, predovšetkým spoločnou účasťou na slávení sv. liturgie, spevom, modlitbou chórových a ďalších modlitieb. Spoločný život v komunite sestier prežívame v zasvätenej čistote pre Božie kráľovstvo, v dobrovoľnej chudobe a v poslušnosti v duchu viery.

Pole pôsobnosti – vyučovanie a výchova deti a mládeže s účasťou na školskej a farskej katechéze, pomoc kňazom v pastoračnej činnosti, písanie ikon, starostlivosť o čistotu a výzdobu chrámov, šitie kňazských ruch a liturgických potrieb, apoštolát starších a chorých.

Moderné vplyvy súčasnej doby ako sú materializmus, hedonizmus, sekularizmus či relativizmus poznačili ľudí aj v našom okolí. Dnešný svet potrebuje svedkov v každej oblasti, ale najmä v tej duchovnej. Pán Ježiš nás posiela do tohto prostredia, aby sme aplikovali jeho pastoračný model, aby sme slúžili so skromnosťou, radosťou a ľahkosťou. Dúfame, že naše pôsobenie prispeje k blahu ľudu a posväteniu nám zverených nesmrteľných duší.
 
Zostúpenie Sv. Ducha

"Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje tých, ktorí sú očistení od všetkej špiny, a robí ich duchovnými." sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

3. 5. 2017: Púť sestier do mesta Máriapócs – aj s fotogalériou

3. 5. 2017: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 – aj s modlitbou na stiahnutie

4. 4. 2017: Aký je môj Boh – pôstne pookriatie pre dievčatá – aj s fotogalériou

21. 3. 2017: Duchovná obnova pre ženy Pánom milovaná – aj s fotogalériou

26. 2. 2017: Doplnená fotogaléria zo sánkovačky v Zamutove

6. 2. 2017: Stretnutie zasvätených v bratislavskej eparchii s vladykom Petrom – aj s fotogalériou

4. 2. 2017: Stretnutie zasvätených s vladykom Milanom – aj vo fotogalérii

3. 2. 2017: Odpustová slávnosť – sviatok Troch svätých svätiteľov (2017)  – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Stretnutie našich sestier v deň sviatku nášho zakladateľa – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Príprava žiakov na vianočnú burzu v našom kláštore – aj vo fotogalérii

3. 1. 2017: Mladí ikonopisci a koledovanie Dobrej noviny aj vo fotogalériách

21. 12. 2016: Ako ožil príbeh z Tammiru – aj s fotogalériou

7. 12. 2016: Poznáme nové vedenie našej viceprovincie – aj vo fotogalérii

30. 11. 2016: Predvečer otvorenia V. viceprovinciálnej kapituly

 

Staršie