Sme sestry Rádu svätého Bazila Veľkého. Náš oficiálny názov je Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku. Sídlime v Sečovciach a naša viceprovincia podlieha správe Generálnej kúrie v Ríme. Sme kontemplatívno-apoštolská rehoľa. Naším najvyšším pravidlom je nasledovanie Krista podľa troch evanjeliových rád – chudoby, čistoty a poslušnosti.

Patríme k najstaršej reholi na svete, ktorá má bohatú takmer 1630-ročnú tradíciu. Našimi zakladateľmi sú sv. Bazil Veľký (329 – 379) a jeho sestra sv. Makrína (328 – 380).

Duchovný základ – nám bol daný našimi zakladateľmi a vnímame ho ako osobitný dar Božej milosti. Predchádzajúce generácie sestier baziliánok nám ukázali cestu, ktorou máme kráčať. Usilujeme sa o charizmu lásky k Bohu a k blížnemu v duchu baziliánskeho hesla: „Na väčšiu slávu Božiu a česť presvätej Bohorodičky.“

Spôsob života – vedieme v spoločenstve sestier, predovšetkým spoločnou účasťou na slávení sv. liturgie, spevom, modlitbou chórových a ďalších modlitieb. Spoločný život v komunite sestier prežívame v zasvätenej čistote pre Božie kráľovstvo, v dobrovoľnej chudobe a v poslušnosti v duchu viery.

Pole pôsobnosti – vyučovanie a výchova deti a mládeže s účasťou na školskej a farskej katechéze, pomoc kňazom v pastoračnej činnosti, písanie ikon, starostlivosť o čistotu a výzdobu chrámov, šitie kňazských ruch a liturgických potrieb, apoštolát starších a chorých.

Moderné vplyvy súčasnej doby ako sú materializmus, hedonizmus, sekularizmus či relativizmus poznačili ľudí aj v našom okolí. Dnešný svet potrebuje svedkov v každej oblasti, ale najmä v tej duchovnej. Pán Ježiš nás posiela do tohto prostredia, aby sme aplikovali jeho pastoračný model, aby sme slúžili so skromnosťou, radosťou a ľahkosťou. Dúfame, že naše pôsobenie prispeje k blahu ľudu a posväteniu nám zverených nesmrteľných duší.
 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky