Generalát, Rím

Dôležité

 

Aj v tomto roku sme oslávili odpustovú slávnosť Troch Svätiteľov v materskom dome v Sečovciach. Po biblickej katechéze celebroval slávnostnú svätú liturgiu o. Róbert Jáger.
V rámci slávnosti sme oslávili aj 25. jubileum rehoľného života sr. Veroniky Vislockej a sr. Kláry Vojtilovej.

Čítajte viac...

 

 

 

Sr. Makrína Mária Fečová sa narodila 13. marca 1930 v Radvanovciach. Ľudovú školu navštevovala v Haniske pri Prešove. Po skončení ľudovej školy zostala doma a pomáhala v domácnosti. Jej túžbou bolo stať sa rehoľníčkou, a tak 1. novembra 1947 vstúpila do Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. Jej rehoľná formácia – noviciát sa konal už v ťažkých podmienkach, lebo sa začalo prenasledovanie Cirkvi. Preto bola preložená na krátky čas do Stropkova, kde pracovala v sirotinci. Potom sa vrátila naspäť do Prešova, kde narýchlo prijala obliečku do rehoľného rúcha z rúk bl. biskupa mučeníka Petra Pavla Gojdiča OSBM.
Komunistickým režim ju spolu s ďalšími sestrami prinútil opustiť kláštor na Francisciho ulici. Do biskupskej rezidencie ich prijal bl. biskup P. P. Gojdič, ale nepobudli tam dlho, lebo v marci 1950 museli všetci biskupstvo opustiť. Sestry boli vyvezené na západné Slovensko, kde sa ich ujali sestry vincentky. Sestra Makrína bývala v Bôriku pri Nitre, kde dostali len jednu izbu, v akej pre nedostatok miesta spávali aj na zemi. Po 5 mesiacoch ju previezli do Belušských Slatín a potom do Ladiec a Hronského Beňadika.

Čítajte viac...

 

 

 

Sr. Jozafáta Anna Hámorská sa narodila 6. novembra 1921 v Porube pod Vihorlatom. Vo svojej rodnej dedine ukončila aj ľudovú školu. Jej srdce bolo naplnené túžbou po Bohu zasvätenom živote, preto ju jej rodičia už ako  štrnásťročnú odviedli do kláštora sestier baziliánok v Užhorode. V kláštore ukončila meštiansku školu, ako aj učiteľský ústav. Rodičia ju v jej rozhodnutí povzbudzovali k vytrvalosti až do konca. Po ukončení maturity bola preložená na Slovensko do Prešova, kde si urobila nostrifikačnú skúšku, aby mohla vyučovať na slovenských školách.
V roku 1945 ju ctihodná matka Magdaléna Humenjuk posiela s ďalšími dvoma sestrami na južný Zemplín do Sečovie, medzi slovensky hovoriacich gréckokatolíkov, kde vyučuje na meštianskej škole slovenský jazyk, ruský jazyk a dejepis.
Jej apoštolát v tomto meste sa zakrátko končí, keď sú v auguste 1950 sestry z kláštora násilne vyvezené.
Sr. Jozafáta bola vyvezená do Kostolnej pri Trenčíne, kde pracovala v továrni Merina. Po roku bola s inými sestrami vyvezená do Krasnej Lipy a Medziměsti u Broumova v Českej republike. V roku 1954 bola presunutá do Svitav, kde pracovala v ústave s mentálne postihnutými ženami. V roku 1970 bola s malou komunitou svojich sestier určená na prácu v domove dôchodcov v Smilkove u Benešova.

Čítajte viac...

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky