Generalát, Rím

Dôležité

 

2. 12. 2011

Posledný deň kapituly sme začali tiež slávením Najsvätejšej Eucharistie, počas ktorej sme zvolávali Svätého Ducha. V príhovore nás o. Polykarp Jacoš OSBM povzbudil slovami o jednote a láske, ktorá dokonale utvára vzťah Najsvätejšej Trojice. „Jednota závisí od lásky. Ak sa zničí láska, zničí sa jednota.“ Ďalej hovoril o odpustení, ktoré je jediným prostriedkom na uzdravenie a rast lásky a jednoty v spoločenstve.

Súčasťou programu posledného dňa kapituly bola aj voľba predstavenej viceprovincie a jej rady.
Novú viceprovinciálnu kúriu tvoria:

  • sr. Helena Šimková OSBM       Predstavená viceprovincie
  • sr. Veronika Vislocká OSBM     1. radkyňa a zástupkyňa
  • sr. Gabriela Hlinková OSBM     2.radkyňa
  • sr. Pavla Dutková OSBM          3. radkyňa
  • sr. Emélia Turčaníková OSBM  4. radkyňa

Každej zo sestier v novej službe úprimne gratulujeme a vyprosujeme milosť stávať sa služobníčkami jednoty a lásky.

 

---> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky