Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Čas práce našej kapituly uplynul za polovicu. Po chvíľach vypätia prišla nedeľa – voľný deň. Sestry si dopoludnia mohli urobiť svoj vlastný program, potúlať sa ulicami či bazilikami Ríma. Večer o 17:00 hod. sme sa všetky zišli pred inštitútom na spoločnú fotografiu už s novou generálnou kúriou. Potom sme sa v procesii presunuli z kapitulárnej haly do kaplnky, nesúc symboly úradu a Božie slovo. Za prítomnosti vladyku Dionyzia OSBM a iných hostí sme začali modlitbu večierne. Pred hymnom Svetlo tiché sr. Miriam Claire Kowal odovzdala Matke Dii Stasiuk spomínané symboly úradu s gratuláciou a uistením o našich modlitbách.

Čítajte viac...

 

Voľbe generálnych radkýň predchádzal rovnaký prípravný proces ako voľbe generálnej predstavenej.

V poobedňajších hodinách sme mali už kompletnú generálnu radu. Jej členkami sú:

Generálna predstavená: M. Dia Stasiuk (UA)
Generálna radkyňa a vikárka: sr. Lydia Anna Sawka (USA)
Generálna radkyňa: sr. Mariela Rotzen (Argentína)
Generálna radkyňa: sr. Daniela Štefková (SK Prešov)
Generálna radkyňa: sr. Nazaryia Mykhalyuk (UA)


Nech Boh žehná a napĺňa láskou každý moment ich oddanej služby nášmu Rádu i celej Cirkvi!

Na mnohaja i blahaja lita!

--> Fotogaléria

 

Sviatočný deň sme začali predstavovaním sestier, ktoré boli kapitularnými sestrami menované do úradu generálnej predstavenej. Sestry, ktoré prijali menovanie, odpovedali na tri otázky v 10-minútovom časovom priestore. Po predstavení sa každej sestry im mohli ostatné sestry adresovať ešte ďalšie otázky. Po tomto kroku sme sa spoločne presunuli do Baziliky St. Sophia, kde sme sa zjednotili v slávení najsvätejšej Eucharistie, ktorej predsedal vladyka Dionizij OSBM.

Čítajte viac...

 

Od pondelka do stredy napĺňalo našu prácu vzájomné delenie sa v skupinách, kde sme sa rozprávali o víziach do budúcnosti a tiež o kritériach a kvalitách potrebných na vedenie v Ráde. Tieto procesy rozpoznávania a vzájomného zdieľania boli prípravou na voľbu generálnej predstavenej a generálnych radkýň.

 

V rámci programu našej kapituly sme nedeľu - 14. júla 2013 prežili ako Deň komunity. Deň sme začali o 7.00 hod. spoločnou modlitbou utierne a po nej sme slávili Najsvätejšiu Eucharistiu, ktorú celebroval o. Štefan Batruch. Vo svojom príhovore okrem iného povedal: "Baziliánka v 21. storočí sa má vyznačovať predovšetkým dôverou voči Bohu."

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie