Generalát, Rím

Dôležité

 

Koncom januára 2013 bola Generálnou predstavenou M. Miriam Claire Kowal OSBM oficiálne zvolaná

 

X. Generálna kapitula sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorá sa bude konať 8. 7. – 24. 7. 2013 v Ríme /Taliansko/.

 

 

 

Prežívame rok viery a v duchu tejto myšlienky sa bude niesť aj táto už jubilejná X. Generálna kapitula. Nosnou myšlienkou našich reflexií a vízií do budúcnosti bude téma „Viera“ a jej nádherné rozvinutie v liste Hebrejom 12, 1 – 2:


«…vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery».


M. Miriam Claire Kowal povzbudila v liste všetky delegátky na prijatie Ježišových slov: „Všetko je možné tomu, kto verí“ (Mk 9, 23), ako aj k ustavičnej modlitbe s modliacim sa mužom v Evanjeliu: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24), aby sme nemuseli počuť slová, ktoré vyriekol Ježiš skôr: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?“ (Mk 9, 19). Ďalej vyslovila túžbu, aby naša viera v Božie slovo bola živá, silná a uschopňovala nás vidieť a zakúšať každodenné zázraky, aké Ježiš v našich životoch koná.
V závere listu nás matka Miriam pozvala ku krátkej modlitbe jednej za druhú, ktorú nachádzame v našich pôstnych službách: „Sláva tebe Bože náš, Sláva tebe“, aby nám pomáhala k dokonalejšiemu, vájomnému zjednoteniu sa s druhými, v srdci Boha.

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky