Generalát, Rím

Dôležité

 

Cieľom Generálnej kapituly je:

1. „pestovať a oživovať duchovné dedičstvo Rádu, inšpirované učením a ideálmi nášho otca svätého Bazila a našej matky svätej Makríny

2. preveriť duchovný, apoštolský, administratívny a finančný stav a vzrast Rádu;

3. voliť vedenie Rádu“ (Kenotická cesta 118, 1 – 3).

Okrem pracovnej náplne, bude X. GK obohatená o viaceré spomienky a oslavy rôznych významných jubileí, týkajúcich sa celej Cirkvi aj nášho Rádu

  • „Rok viery“ vyhlásený Benediktom XVI.
  • II. vatikánsky koncil – 50. jubileum „Aggiornamento“
  • X. jubilejný rok generálnych kapitúl od centralizácie nášho Rádu


Najväčším dôvodom na oslavu a vďačnosť je dar nášho povolania, dar, ktorým sme si navzájom jedna pre druhú v komunite, a dar ,že máme privilégium slúžiť všetkým bratom a sestrám v Kristovi skrze „modlitbovú, liečivu a životodárnu prítomnosť“ vo svete.

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky