Generalát, Rím

Dôležité

 

Kríž
Znamenie našej spásy a viery. Je jedinou našou múdrosťou. Predstavuje ľudstvo, ktoré je priťahované Kristom zo štyroch strán sveta, a tiež čnosti duše človeka: spodok kríža znamená vieru – ktorá má byť silná a hlboko zakorenená, zvislé rameno je nádej zameraná na nebo, šírka kríža naznačuje lásku, ktorá má zahŕňať aj nepriateľov, a dĺžka kríža vytrvalosť až do konca. Žltá farba znázorňuje majestátnosť a úctu.

Slnko - Kruh
Najstarším znakom slnka je kruh. Nemá začiatkok ani koniec, preto predstavuje symbol večnosti a jednoty. V logu je slnko centrálnym bodom, ktorý uvádza do jednoty tri postavy bežiace v ústrety krížu. Slnko je zdrojom svetla, tepla a života. Jeho lúče robia veci okolo nás viditeľnými. Je znázornené v oranžovej farbe, ktorá predstavuje oheň spôsobujúci premenu.

A Ω
„Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec...“ Zjv 21, 6. Ježiš Kristus je Pôvodca a Završiteľ našej viery. Biela farba je symbolom čistoty a nepoškvrnenosti.

Postavy
Tri postavy – sestry znázorňujú tri kontinenty, z akých pochádzajú naše sestry. Počet vyjadruje tiež spoločenstvo, uprostred ktorého Ježiš prisľúbil svoju prítomnosť. Postavy sú v pohybe, bežia, čo je symbol života, radosti a túžby objaviť novú skúsenosť s Ježišom Kristom. Rôznorodosť farieb vyjadruje pestrosť darov, charakterov, a kultúr z akých pochádzame. Toto všetko nie je prekážkou, ale naopak, svedectvom, že približujúc sa ku krížu, utvárame aj puto vzájomnej lásky a jednoty.

Celé logo je vyjadrené v pestrých farbách a dynamike, čo nás pozýva, nestáť na jednom mieste, neinštalovať sa na svoje istoty, predstavy, túžby... ale vytrvalo bežať v ústrety cieľu, s radostným srdcom a očami upretými na Ježiša Krista...

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky