"Spoločný život pokladám za užitočnejší z viacerých dôvodov.

Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali v súlade s vierou.

V spoločnom živote sa dar každého jednotlivca stáva vlastníctvom všetkých. Človek tieto dary dostáva nie pre seba, ale pre iných.

V spoločnom živote sila Svätého Ducha, ktorá sa nachádza v jednom, nutne prechádza na všetkých." (sv. Bazil Veľký, ŠP 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky