V Bratislave začali sestry svoju službu na vikariáte v roku 1998. Na západné Slovensko boli pozvané o. biskupom Mons. J. Hirkom. V roku 2005 bola však ich služba v Bratislave ukončená. Po krátkej pauze – v decembri 2008 – požiadal vladyka Mons. Peter Rusnák o znovuobnovenie činnosti sestier Viceprovincie v Bratislave, v bratislavskej eparchii. Služba sestier spočíva v modlitbe, administratívnej práci, starostlivosti o chrám a v iných potrebných službách.

Komunitu tvoria:
sr. Gorazda Jakubčáková OSBM
sr. Veronika Vislocká OSBM

 

 
Pozvánka

Príď zažiť jedinečné stretnutie s milujúcim Bohom, skvelým spoločenstvom a Cirkvou, ktorá je s mladými....
Spoločenstvo, modlitba, radosť, odpustenie, prijatie, naplnenie,... to všetko a ešte viac ťa čaká na Kvetnom víkende 2018.
Uskutoční sa v meste Trebišov od 23. – 25. marca 2018;
informácie a prihlásenie nájdete na www.kvetnyvikend.aetos.sk

Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie