Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane
V dňoch 29. 12. 2010 – 1. 1. 2011 sme sa duchovnou obnovou, ktorú viedol o. Peter Sabol, pripravovali na obnovu sľubov a sviatok nášho zakladateľa sv. Bazila Veľkého. V príhovore nám o. Peter ponúkol nádherné myšlienky z homílií sv. Bernarda z Clairvaux na knihu Pieseň piesní.

Okrem toho sme boli povzbudzované Božím slovom otvárať sa „novosti života“.

V deň obnovenia našich sľubov sme boli pozvané upriamiť pozornosť viac na Božie prísľuby dávané nám než na tie naše dané Pánovi.

Skrze fotografie môžete aj Vy zakúsiť duchovnú silu Krista, ktorú sme počas duchovnej obnovy aj obnovy rehoľných sľubov prežívali.

 

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie