Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane
Počas vianočných dní a tiež na prahu nového roka 2011 nás svojou návštevou, spojenou s nádhernými koledami a vinšmi, nesmierne potešili koledníci každej generácie. Sme veľmi povzbudené a vďačné za ich svedectvo i ochotu podeliť sa o radosť, aká prebýva v ich srdciach z najvzácnejšieho Daru – Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Nech práve On je odmenou všetkým tým, ktorí sa dávajú s láskou, nezištne...


 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie