Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

 

1. a 2. mája 2014 sa sr. Alfonza OSBM a sr. Pavla OSBM zúčastnili s učiteľmi z cirkevnej Základnej školy Svätej Rodiny v Sečovciach púte po stopách sv. Jána Pavla II. Krátko po svätorečení mali možnosť navštíviť miesta, ktoré sa spájajú a prelínaljú so životom sv. Jána Pavla II.


Ružencová záhrada v Ludzmierzi, ktorú na pamiatku modlitby sv. ruženca sv. Jána Pavla II. s pútnikmi pomohli vystavať rodáci - Poliaci žijúci v USA.
Kalwaria Zebrzydowska, kam sv. Ján Pavol II. často putoval pred svojím pontifikátom i ako pápež a kde ho jeho otec po smrti mamky zveril pod ochranu Matky Božej.
Wadowice, jeho rodisko, kde sa dnes v jeho rodnom dome nachádza nádherné moderne zrekonštruované múzeum.
Krakow - mesto, ktoré bolo desaťročia späté so životom Karola Wojtylu.
Łagiewniki, odkiaľ sa vďaka nemu rozširuje posolstvo Božieho milosrdenstva do celého sveta a Wawel - kráľovský hrad z 10. storočia. Na spiatočnej ceste sa pútnici zastavili na prehliadke jednej z najstarších soľných baní na svete v obci Wieliczka.
Pre všetkých bolo povzbudením kráčať po stopách takého blízkeho svätca, akým je sv. Ján Pavol II., a vnímať, ako jeho duch ostáva so svojím ľudom.

 

Sv. Ján Pavol II., pros Boha za nás!

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie