Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Každoročne sa stretávajú sestry z celej viceprovincie v deň sviatku našej zakladateľky sv. Makriny. Aj tento rok prišli sestry už deň pred samotným sviatkom, aby počas duchovnej obnovy osviežili svoje srdcia a občerstvili duše v horúčave každodenných povinností, duchovných zápasov a pookriali v spoločenstve spolusestier.

Slová o. Polykarpa Jacoša OSBM počas prednášok duchovnej obnovy povzbudzovali k vzájomnej spolupráci a vytváraniu spoločenstva, ktoré nie sú možné bez prvotnej osobnej spolupráce každej sestry s Pánom. Ani v tejto spolupráci nesmieme zabúdať na lásku k Pánovi, ktorá rastie cez lepšie poznanie a zamilovanie si jeho slova tak, ako to bolo u našich zakladateľov sv. Makríny a jej brata sv. Bazila.
Deň sv. Makriny sa niesol v duchu oslavy a ďakovania Pánovi spolu s našimi otcami baziliánmi z Trebišova pri sv. liturgii, modlitbe molebena k sv. Makríne i Korunky Božieho milosrdenstva, po ktorej nám o. Polykarp udelil požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

 

 

A bol ešte jeden dôvod na vďakyvzdávanie - naša sr. Petra Nováková OSBM sa dožíva v týchto dňoch krásnych 80. rokov svojho života. Sme vďačné Pánovi za tento jeho dar pre nás - sestru Petru - a vyprosujeme jej potrebné milosti a Božie požehnanie do ďalších rokov jej života.

 

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie