Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Patrónkou trebišovského kláštora je sv. Makrína, a preto odpustová slávnosť v roku zasväteného života bola spojená s možnosťou získania plnomocných odpustkov. Tohtoročný sviatok sv. Makríny sme oslávili spolu s komunitou veriacich z Trebišova a Sečoviec. Svätú liturgiu celebroval trebišovský protopresbyter o. Dušan Seman, koncelebrovali sečovský protopresbyter o. Miroslav Pohár a ďalší kňazi trebišovskej farnosti.

V homílii nás o. Miroslav povzbudil a pripomenul nám, že Božie slovo nás pozýva k sebe neustále a je len na nás, či sa chceme pohnúť ďalej, alebo sme úplne spokojní so spôsobom svojho života. Je dôležité, aby sme nezabúdali klásť si otázku: „Kde som vo svojom živote? Kde som vo svojom vzťahu s Bohom a blížnym?“ O. Miroslav nás tiež povzbudil aj myšlienkou zo života sv. Makríny, ktorá bola taká naplnená Bohom, že vplývala svojím životom na životy druhých a pomáhala im kráčať k Bohu. Po sv. liturgii sme sa spoločne pomodlili na úmysel Svätého otca, zaspievali sme mnoholitstvije a pokračovali sme myrovaním, počas ktorého sme spievali moleben k sv. Matke Makríne. Po slávnosti sme sa spolu s kňazmi a ich rodinami stretli pri sviatočnom obede a spoločnom zdieľaní na kláštornom dvore. Bol to mimoriadne horúci deň, ale napriek tomu sme sa všetci cítili veľmi obdarovaní. Bohu nech je chvála a sláva!

Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie