Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

V dňoch 30. 7. - 2. 8. 2015 ožilo mesto Poprad tromi tisíckami mladých z celého Slovenska. Rok pred Svetovými dňami mládeže sa konalo v tomto meste Národné stretnutie mladých, na ktorom nechýbali ani rehoľníci a rehoľníčky z rôznych rádov a kongregácií. Stretnutie bolo prípravou na poľský Krakov v roku 2016. P15-tka sa niesla v duchu citátu z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Účastníci mohli stretnúť Krista v spoločenstve mladých ľudí a zažiť, že oni sú skutočnou nádejou Cirkvi. Každý deň sme postupne odhaľovali poklady - poklady Cirkvi, poklady prameniace z viery i tie ukryté v nás.
Na EXPO povolaní sme mladým predstavili náš Rád, zakladateľov a náš spôsob života. Jeden z našich pokladov, ktorý sme ponúkli na objavenie, bola ikona Bohorodičky, ktorú si mohli záujemci sami napísať.
Nech teda poklady predstavené na tomto stretnutí neostanú kdesi zabudnuté či zakopané, ale nech prinesú svoju úrodu – nech je Boh oslávený cez všetko a cez všetkých.
Dovidenia v Krakove.

Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie