Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Napriek horúčave sme sa aj v tomto roku stretli na oslave sviatku našej spoluzakladateľky, sestry a matky - prepodobnej Makríny. Sviatočnému dňu predchádzala duchovná obnova, počas ktorej sme sa pod vedením o. Jaroslava Štelbaského CSsR zamýšľali nad chorobami, aké nás často ochromujú a robia neschopnými prežívať svoj vzťah s Bohom alebo napĺňať ciele spoločenstva. Otec Jaroslav zdôraznil potrebu rozprávať o týchto našich chorobách a odovzdávať ich Bohu. Lebo len on jediný ich vie a môže uzdraviť.

 

Samotný sviatok sv. Makríny sme oslávili spolu s otcami baziliánmi. Otec Polykarp Jacoš OSBM nás pozval zamyslieť sa nad úlohou rehoľníka v dnešnej spoločnosti. Zdôraznil, že rehoľný život nemôže byť chápaný a prežívaný len ako služba, ale predovšetkým ako prorocké znamenie. Povzbudil nás, aby sme boli rehoľníčkami, ktoré budú udržať nažive Boží hlas a povýšia ho nad každý hluk sveta.

Napriek tomu, že spiritualita rehoľného života je v súčasnosti predovšetkým spiritualitou Veľkej soboty, teda veľkej temnoty, zneistenia aj strachu, vyžaruje z nej aj veľká nádej radosti zo Vzkriesenia.

Nech je požehnaný Trojjediný Boh za dar nášho povolania k životu i k spoločenstvu lásky s Ním.

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie