Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Od 9. 12. 2011 do 11. 12. 2011 mali staršie ženy našej farnosti, predovšetkým členky ružencového bratstva, možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy na tému Tajomstvá sv. ruženca.  Duchovnú obnovu viedol p. Andrej Peter Visokai OP z rehole dominikánov v Košiciach, ktorý pôsobí v pastorácii ružencových bratstiev. Požehnaného času modlitby a stíšenia sa sa zúčastnili ženy obidvoch obradov. Mnohé z nich sa podobnej duchovnej obnovy zúčastnili už viackrát, no aj teraz boli vďačné Bohu za milosti, ktorými ich cez počuté slovo i modlitbu napĺňal. Prijali od neho pokoj, novú nádej i radosť do ďalších dní.

---> Fotogaléria

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie