Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

V sobotu 17. 12. 2011 zodpovedné osoby za jednotlivé skupinky, zapojené do Dobrej noviny realizovali svoj talent pri pečení medovníkov, ktoré budú rozdávať rodinám pri koledovaní a ohlasovaní Radostnej zvesti.

Po náročnom diele prišla na rad aj únava, no radosť z prípravy sladkých darčekov a zo spoločne prežitého času, ktorý si ešte po skončení pečenia predĺžili pobudnutím v kláštore, bola silnejšia. 
Koledníci našej farnosti sa do ulíc mesta radostne rozbehnú 26. 12. 2011. Boh žehnaj všetkým koledníkom!

 

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie