Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

V čase od 10. do 12. februára 2012 sme sa „s Kleopasom vybrali do Emauz“ – Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli. Tu nám Boh cez o. Jozefa Maretu a jeho evanjelizačný tím zapaľoval srdcia. On nám odkrýval a lámal Božie slovo a slávil Eucharistiu v spoločenstve mnohých, predovšetkým mladých bratov a sestier. Bolo pre nás veľkým povzbudením, že nádej Cirkvi nevymiera.
Chceme sa s vami, našimi sestrami, podeliť, ako v nás Boh v tomto čase milosti, ako to neraz zdôrazňoval o. Jozef, nanovo oživoval túžbu po ňom.  Ako nás vyzýval k vytrvalosti čítať a počúvať Božie slovo, veriť mu, modliť sa ním, a tak sa ním ako neoddeliteľnou súčasťou nášho života nechať formovať a tvarovať – podľa vzoru nášho sv. otca Bazila Veľkého.
Sme vďačné Bohu a ďakujeme sr. Helene za to, že sme sa mohli zúčastniť  tohto kurzu.

sr. Alfonza OSBM a sr. Pavla OSBM

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie