Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

V čase jarných prázdnin od 27. 2. do 1. 3. 2012 prežila sr. Emélia OSBM so skupinkou detí a mladých z Vranova nad Topľou v CVČ Jusková Voľa nádherné chvíle naplnené modlitbou, relaxom a rôznymi duchovnými aktivitami. Podnetnou myšlienkou na stretnutie bolo zamyslenie sa nad Ježišovým a svojím vlastným pôstom. Kiež Božie Slovo posilní a naplní všetkých, ktorí neváhali využiť čas svojho voľna práve na stretnutie sa s Ním.

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie