Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

V duchu tejto myšlienky sa nieslo v dňoch 11. - 13. mája 2012 víkendové stretnutie mladých dievčat, ktoré skrze Božie Slovo poznávali, kým je pre nich Sv. Duch. V spoločných aktivitách, modlitbe aj meditácii uvažovali nad najväčším darom Sv. Ducha - Láskou. O ňu prosili aj do ďalších dní a situácií svojho života v dôvere, že iba láska dokáže premeniť srdce.
Nech je požehnaný Boh za uplynulý plodný čas v spoločenstve s Ním.

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie