Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Ako každoročne 19. júla aj v tomto roku sme sa stretli, takmer celá viceprovincia, aby sme oslávili sviatok Prepodobnej Makríny. Oslave predchádzala jednodňová duchovná obnova pod vedením o. Pavla Tomku CSsR. Samotný sviatok s nami pri eucharistickom aj slávnostnom stole prežil o. Polykarp Jacoš OSBM, ktorý nás povzbudil prežívať každý okamih nášho života s veľkou vďačnosťou a vierou, že sme milované... Povzbudil nás tiež, aby sme sa nebáli kríža a utrpenia, pretože všetko raz bude premenené.

V rámci sviatku sme oslávili aj nádherné 60. jubileum rehoľného života sr. Bazílie Kužmikovej OSBM. K úprimnému prianiu sr. Heleny sa znova pripájame a prajeme jej, aby každý ďalší okamih jej Bohu zasväteného života prežívala v prvotnej láske, s akou začínala svoj intímny život s Ježišom Kristom. Mnohaja i blahaja lita!

 

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie