Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Už tradične sa na sklonku roku 2012 stretli všetky členky našej viceprovincie, aby sme sa spolu skrze modlitbu a počúvanie Božieho slova pripravili na oslavu sviatku sv. Bazila Veľkého a obnovu evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti.
Duchovnou obnovou a samotným sviatkom nás sprevádzali o. Pavol Tomko CSsR a o. Milan Lacho SJ. O. Pavol upriamil našu pozornosť na čnosť viery a pozval nás k ustavičnému vnímaniu a objavovaniu milujúcej Prítomnosti v nás i vôkol nás. V intenciách viery sme zotrvali aj počas meditácií o. Milana, ktorý nám priblížil život a skúsenosť sv. apoštola Petra, ktorého Ježiš formoval rovnako ako nás. Počas meditácií odznelo mnoho nádherných a hlbokých pohľadov na skúsenosť povolaného s Volajúcim.
Sviatok sv. Bazila sme oslávili spolu s o. Vladimírom Sedláčkom OSBM, ktorý s nami slávil Najsvätejšiu Eucharistiu. Tento deň bol zároveň bohatý na oslavu životných aj rehoľných jubileí, ktoré sme v radosti i veľkej vďačnosti prežívali s jubilantkami.
Kiež nám prežité dni modlitby i spoločného zdieľania sa budú posilou v našich rozmanitých službách.

 

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie