Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

"Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko..." - slovami žalmistu začínalo blahoželanie predstavenej viceprovincie sr. Heleny Šimkovej OSBM našej jubilantke sr. Rozálii Vansačovej OSBM, s ktorou sme spoločne pri svätej liturgii ďakovali za jej 60 rokov života. Oslava pokračovala slávnostným obedom v spoločenstve sestier.
A my dodávame: "Chválime Ťa Pane, že si ju utvoril tak zázračne, veď všetky Tvoje diela sú hodné obdivu... Ty skúmaš a poznáš jej srdce, tak skúmaj i všímaj si jej cesty, nech vedú k večnosti."

Na mnohaja i blahaja lita!

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie