Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

30. 11. 2011

Druhý deň kapituly sme začali utierňou a slávením Eucharistie, ktorú celebroval o. ThDr. Milan Lach SJ. Po spoločnej modlitbe nás otec Milan povzbudil slovom o diakonii. „Najväčším  a nevyčerpateľným zdrojom pre vašu diakoniu je Evanjelium. Našou diakoniou je predovšetkým uskutočňovať Božie slovo tam, kde sme. Ježiš Kristus nám zanechal konkrétny model diakonie pri poslednej večeri (Jn 13), keď zjavuje program lásky a služby pre svojich učeníkov.“ Ďalej o. Milan hovoril o formách diakonie z Kenotickej cesty: „Každá sestra má privilégium slúžiť Božiemu ľudu svojím spôsobom: modlitbou, pôstom, utrpením a službou.“

Takto povzdudené, sme sa vrátili k pracovnému programu našej kapituly. Na záver dňa sme si pochutnali a doplnili energiu nugátovou delikatesou.

 

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie