Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

2. 12. 2011

Posledný deň kapituly sme začali tiež slávením Najsvätejšej Eucharistie, počas ktorej sme zvolávali Svätého Ducha. V príhovore nás o. Polykarp Jacoš OSBM povzbudil slovami o jednote a láske, ktorá dokonale utvára vzťah Najsvätejšej Trojice. „Jednota závisí od lásky. Ak sa zničí láska, zničí sa jednota.“ Ďalej hovoril o odpustení, ktoré je jediným prostriedkom na uzdravenie a rast lásky a jednoty v spoločenstve.

Súčasťou programu posledného dňa kapituly bola aj voľba predstavenej viceprovincie a jej rady.
Novú viceprovinciálnu kúriu tvoria:

  • sr. Helena Šimková OSBM       Predstavená viceprovincie
  • sr. Veronika Vislocká OSBM     1. radkyňa a zástupkyňa
  • sr. Gabriela Hlinková OSBM     2.radkyňa
  • sr. Pavla Dutková OSBM          3. radkyňa
  • sr. Emélia Turčaníková OSBM  4. radkyňa

Každej zo sestier v novej službe úprimne gratulujeme a vyprosujeme milosť stávať sa služobníčkami jednoty a lásky.

 

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie