Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Koncom januára 2013 bola Generálnou predstavenou M. Miriam Claire Kowal OSBM oficiálne zvolaná

 

X. Generálna kapitula sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorá sa bude konať 8. 7. – 24. 7. 2013 v Ríme /Taliansko/.

 

 

 

Prežívame rok viery a v duchu tejto myšlienky sa bude niesť aj táto už jubilejná X. Generálna kapitula. Nosnou myšlienkou našich reflexií a vízií do budúcnosti bude téma „Viera“ a jej nádherné rozvinutie v liste Hebrejom 12, 1 – 2:


«…vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery».


M. Miriam Claire Kowal povzbudila v liste všetky delegátky na prijatie Ježišových slov: „Všetko je možné tomu, kto verí“ (Mk 9, 23), ako aj k ustavičnej modlitbe s modliacim sa mužom v Evanjeliu: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24), aby sme nemuseli počuť slová, ktoré vyriekol Ježiš skôr: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť?“ (Mk 9, 19). Ďalej vyslovila túžbu, aby naša viera v Božie slovo bola živá, silná a uschopňovala nás vidieť a zakúšať každodenné zázraky, aké Ježiš v našich životoch koná.
V závere listu nás matka Miriam pozvala ku krátkej modlitbe jednej za druhú, ktorú nachádzame v našich pôstnych službách: „Sláva tebe Bože náš, Sláva tebe“, aby nám pomáhala k dokonalejšiemu, vájomnému zjednoteniu sa s druhými, v srdci Boha.

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie