Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Cieľom Generálnej kapituly je:

1. „pestovať a oživovať duchovné dedičstvo Rádu, inšpirované učením a ideálmi nášho otca svätého Bazila a našej matky svätej Makríny

2. preveriť duchovný, apoštolský, administratívny a finančný stav a vzrast Rádu;

3. voliť vedenie Rádu“ (Kenotická cesta 118, 1 – 3).

Okrem pracovnej náplne, bude X. GK obohatená o viaceré spomienky a oslavy rôznych významných jubileí, týkajúcich sa celej Cirkvi aj nášho Rádu

  • „Rok viery“ vyhlásený Benediktom XVI.
  • II. vatikánsky koncil – 50. jubileum „Aggiornamento“
  • X. jubilejný rok generálnych kapitúl od centralizácie nášho Rádu


Najväčším dôvodom na oslavu a vďačnosť je dar nášho povolania, dar, ktorým sme si navzájom jedna pre druhú v komunite, a dar ,že máme privilégium slúžiť všetkým bratom a sestrám v Kristovi skrze „modlitbovú, liečivu a životodárnu prítomnosť“ vo svete.

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie